EN

商业和产品

合成橡胶 橡胶混合橡胶 合成胶乳 辅料和辅助材料 新业务扩展
合成胶乳 > 无皂乳胶

产品介绍


    胶体特性
      1、低触变特性,流动性与牛顿流相似(类溶剂运动)。
      2、与水溶液有良好的相容性,比如酒精。
      3、与各种合成树脂有良好的相容性。
      4、良好的涂层流动性,可在各种材料上形成连续无坑洞涂层。
      5、良好的机械稳定性。

特性与应用


    聚合物特性
      1、良好成膜性能。
      2、在相对较低的温度下,仍可形成玻璃化温度较高的膜片。
      3、良好的附着力(低粘度)。
      4、未硫聚合物薄膜仍具有较好的强度弱化和弹性弱化平衡。
      5、它与各种材料有紧密的附着力和附着力。
      6、大幅度增加浸渍纸的尺寸。
      7、涂布的乳胶纸具有良好的耐溶剂性。
      8、涂布乳胶纸是可降解的。
      9、较少的分子溶解和较少的渗透。


产品系列参数